Suzuki Alto AMF 310 1.0 -14Suzuki Alto
mallisukupolvi: AMF 310